Tag: thám tử theo dõi hàng giả chuyên nghiệp

Dịch vụ thuê thám tử điều tra hàng giả chuyên nghiệp

Thương trường phức tạp ngày càng cạnh tranh khốc liệt khiến cho việc sản xuất, nhập lậu làm lũng đoạn thị trường hàng hóa và tiêu dùng. Yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các cơ quan chức năng là