Tag: Thám tử Allan

Thám tử Allan: Huyền thoại thám tử ra đời

Quay lại Chicago sau vài năm, Allan Pinkerton đã nhanh chóng trở thành một người cảnh sát thực thụ của người dân bởi tính cương trực, thẳng thắng và không nhận hối lộ. Sau nhiều năm trở về, ông nhận

Thám tử Allan: Vụ phá đường dây tiền giả

Khi trở về, Allan thông báo với Cảnh sát trưởng Yates về phát hiện của mình. Khi trở về, Allan thông báo với Cảnh sát trưởng Yates về phát hiện của mình. Allan biết rằng cảnh sát trong vùng không

Thám tử Allan: Tiểu sử về cuộc đời

Allan là thám tử tài ba nhất nước Mỹ được sinh ngày 25/8/1891 trong một gia đình có bố là trung úy cảnh sát ở Glasgow. Từ nhỏ, cậu thường trốn học để đam mê vào những cuộc phiêu lưu