Tag: phá án của Thám tử Allan

Thám tử Allan: Vụ phá đường dây tiền giả

Khi trở về, Allan thông báo với Cảnh sát trưởng Yates về phát hiện của mình. Khi trở về, Allan thông báo với Cảnh sát trưởng Yates về phát hiện của mình. Allan biết rằng cảnh sát trong vùng không